• MED LOOP KAN DU INDSAMLE/UDVIKLE
  MEDARBEJDERNES OG KUNDERNES IDÈER

  SIMPEL OG EFFEKTIV
  INNOVATIONSSTYRING

  Med LOOP øger du både idéernes kvalitet, antal idéer samt
  opnår en simpel styring af den samlede innovationsindsats.

 • LOOP ER BASERET PÅ EN FIRE TRINS PROCES
  HVORIGENNEM ALLE IDÉER BLIVER AFKLARET

  LOOP SIKRER EFFEKTIVITET
  I INNOVATIONSPROCESSEN

  Med de fire trin, idégenering, kollektiv berigelse,
  ekspert vurdering samt projektgodkendelse kan potentialet
  for alle idéer vurderes på en simpel og effektiv måde.

 • "Der er et kæmpepotentiale i at få involveret vores medarbejdere i hele innovationsprocessen.
  Altså i at få mulighed for at drage nytte af alle de kompetencer og kreative tanker og ideer,
  som vore medarbejdere har. Vi kommer til at gøre tingene endnu smartere, hvilket er godt for
  både kvaliteten, økonomien og medarbejdertilfredsheden."

  – Karin Holland, Direktør for Sundhed og Socialservice om LOOP

HVORFOR LOOP?
2.7 t.
EFFEKTIVITET
Totalt timeforbrug i systemet er 2.7 timer pr. succesfuld idé.
3 ud af 6
INVOLVERING
51% af alle brugere indsender idéer, kommenterer eller vurderer aktivt.
0.8
VOLUME
Hver bruger indsender i gennemsnit 0.8 idéer pr. år.
KVALITET
38% af alle idéer er succeser (implementeres)
LOOP

ET SYSTEM TIL IDÈHÅNDTERING

Med LOOP kan du indsamle, berige og vurdere medarbejdernes/borgernes idéer på simpel og effektiv måde. LOOP er designet i en proces der består af fire trin:

1. Idégenerering, er første trin hvor medarbejdere og kunder/borgere kan sende idéer ind til systemet.

2. Kollektiv berigelse, er fasen hvor kollegaer kan komme ind og berige/kommentere på samt vurdere de indsendte idéer.

3. Ekspertvurdering, foregår ved at specialister/eksperter på idéens område vurderer idéen på to parametre, nemlig hvor stor værdi den tilfører organisatione samt de ressourcer den vil optage

4. Projektgodkendelse, er den sidste fase hvor beslutningstager skal beslutte om idéen skal implementeres som et projekt.

I LOOP er alting designet simpelt og effektiv for at sikre høj deltagelse af alle medarbejdergrupper, på et minimalt tidsforbrug

SE EN GENNEMGANG AF LOOP
CASES
Om os

Hvem er 4-Development

Vi er et team af civilingeniører der brænder for at lave systemer der er simple og effektive at bruge. Vi er specialister i at udvikle og optimere komplekse processer samt simplificere dem til at involvere alle interessenter.

Vores vision er at lave et komplet system til større organisationer, hvori innovationsstyring, projektstyring, projektdeltagelse, kompetencestyring, governance samt vidensdeling, alt er samlet i en platform der kan bruges af alle medarbejdere, uanset IT kompetencer.

Vi har allerede udviklet innovationsstyringsmodulet, og er i gang med at udvikle på både projektstyring, projektdeltagelse samt komptencestyring sammen med forskellige samarbejdspartnere.

Vores princippper
 • Simplicitet
  Vores systemer skal være simple at bruge for alle, uanset IT kompetencer.
 • Effektivitet
  Vores systemer tager sig af processtyring, så du kan fokusere på resultater.
 • Lav pris
  Vi leverer kvalitetsløsninger til en meget konkurencedygtig pris.
Kontakt os